Kenya AA Komothai

Detta är ett kaffe med toner av tropisk frukt, svarta vinbär och karamell i karaktären. Det är ett mycket komplext kaffe, som blir gott i alla tänkbara bryggmetoder, inte minst som kallbryggd.

Detta är en mycket småskalig leverantör. Denna mikrolott kommer från 30 små familjejordbruk i området Ngewa-Komothai i regionen Kiambu. Många av producenterna har kor och odlar ekologiskt; de använder bara kaffeskal och kospillning som gödning till sina kaffeträd. Producenterna skalar, fermenterar och torkar sitt eget kaffe, innan det blandas för export. Bönorna har en Speciality Grade på 90+

Kategori: