HISTORIA

När kassör Carl Jonas Dahlström kungör i den lokala tidningen, i oktober 1931, att han vill starta kaffehandel i Blombergska huset på Storgatan finns det redan många caféer,  rosterier och kaffehandlare i Sundsvall. Kaffe var redan då något som alla ville ha. I Sundsvalls Handelsregister står det 1932 att det finns fyra kaffehandlare och fem kafferosterier utöver IDO och 49 kaféer i stan att leverera till. Verksamheten startades den 17 november 1931.

Sex år senare säljs IDO, för att knappt ett år senare åter säljas, nu till Fru Eva Farm. Hon driver IDO vidare till 1954 då Sune Bäckström tar över rörelsen. 1938 hade han 12 år gammal börjat, som springpojke och sedan arbetat sig uppåt. Sune och kompisen Sören var bara några av stadens alla springpojkar, som på den tiden var en vanlig del av handeln. De levererade nyrostat och nymalet kaffe så väl till kaféerna som till de stora paradvåningarna i den nya och vackra stenstaden.

Sunes fru Gerd gick upp till heltid i butiken då deras dotter Gun börjat skolan. Gun kom sedan också in i firman. De hade även en butik i Sollefteå under en period. När Sune dör i slutet på 1980-talet driver Gerd och Gun vidare butiken i Sundsvall. När Gerd är 82 år bestämmer hon sig för att gå i pension och säljer IDO. Mellan 2006 och 2018 driver Åsa Aronsson IDO vidare för att under hösten 2018 sälja den till oss.

Butiken ligger än idag kvar i samma lokaler som från starten även om adressen har ändrats till Nybrogatan 8.