Rosteriet

Från starten stod IDOs rost i ett av magasinshusen, som i dag tillsammans bildar  Kulturmagasinet. Rosten stod högst upp i byggnaden, mest troligt för att skorstenen inte skulle behöva vara lika hög som den är idag. 1982 flyttas rosten till Nybrogatan 8 där den fortfarande står. Innan flytten av rosten, började renoveringen av magasinsbyggnaderna och hissarna stängdes av och allt kaffe som skulle och hade rostats fick bäras upp och ned säck för säck. Rosten, som är från 1929 en mäktig pjäs, flyttades efter konstens alla regler, men den var riskabel, eftersom det var mycket svårt att hitta reservdelar till den. Så sent som på slutet av 1980-talet behövdes det rostas två gånger om dagen, för att klara av julhandeln. Först en gång på morgonen och sedan på lunchen så att det skulle räcka hela dagen. Det var stora kvantiteter kaffe som gick åt, då rosten har en kapacitet på 70 kg per rostning.

Vi rostar en stor del av vårt kaffe på samma rost. Den gamla rosten är något moderniserad med en termometer, för att kunna följa och kontrollera rostningen av bönorna. Den har också fått en liten kompis, som vi kan använda för provrostning och vid mindre batcher. Det gör oss väldigt flexibla med rejält hög kapacitet, samtidigt som vi kan rosta mindre mängd och du kan beställa din favorit.

Bilden nedan är från 1953 och visar Hakonbolagets Rosteri i Sundsvall och det är mycket troligt att det är samma rost som vi använder idag.