IDO 1888 (Espresso)

Vi har satt ihop en robust Espresso som för tankarna till Norditalien. Espresso är starkt förknippat med Italiensk kaffekultur och innehåller nästan   alltid Robusta som ger lite extra tryck och fin crema. Det har vi tagit fasta på och använder oss av fin ekologisk Robusta från Indien tillsammans med specialkaffe från Brasilien, Colombia och Sumatra i vår blandning.

 

 

Kategorier: ,