IDO Robust Espresso

Vi har satt ihop en Espresso som för tankarna till Norditalien. Espresso är starkt förknippat med Italiensk kaffekultur och innehåller nästan   alltid Robusta som ger lite extra tryck och fin crema. Det har vi tagit fasta på och använder oss av fin ekologisk Robusta från Indien tillsammans med specialkaffe från Brasilien, Colombia och Sumatra i vår blandning.

 

 

Kategorier: ,